لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    طراحی یک سیستم طبقه بند مبتنی بر گوناگونی رفتاری    دکتری (Ph.D)    سالخورده حقیقی, محمدمهدی    2011-05-05
2    طراحی کد کننده ویدئویی مبتنی بر ناحیه توجه بر اساس کد کننده استاندارد با نرخ بیت پایین    کارشناسی ارشد    مرادیان, مهدی    2011-05-08
3    تخمین خودکار اسکلت با استفاده از داده های سیستم های ضبط حرکت    کارشناسی ارشد    حدادان, شهره    2011-10-16
4    تشخیص معایب در سطوح شفاف با کنتراست کم    کارشناسی ارشد    میلانی زاده, سروناز    2012-05-12
5    یک متد محلی بهبود یافته برای تطبیق تصاویر استریو    کارشناسی ارشد    موری یامی, راضیه    2012-07-22
6    بازسازی وضوح برتر تصاویر تک فریمی با استفاده از پایگاه داده کامل    کارشناسی ارشد    عرفانی, سیّده حمیده    2012-09-30
7    عنوان : تخمین وضعیت بدن انسان مبتنی بر مارکر با استفاده از چند تصویر و بر اساس روشPSO Annealed    کارشناسی ارشد    شریفی, اشرف    2013-09-22
8    متراکم سازی و بازسازی سیگنال ECG با استفاده از سنجش فشرده و تبدیل موجک    کارشناسی ارشد    حلاج, راحله    2013-10-06
9    تشخیص و ردیابی مقاوم عابرپیاده در تلفیق توالی‌های مرئی-مادون‌قرمز با استفاده از تلفیق ویژگی‌های چندگانه براساس الگوریتم AdaBoost    کارشناسی ارشد    آقائی, فاطمه    2014-06-22
10    تخمین حالت مبتنی بر یادگیری قیود    کارشناسی ارشد    ایزانلو, رضا    2014-10-12
11    کدگذاری ویدئویی جریان تصاویر عمق در فضای بسته با رویکرد حفظ هندسه    دکتری (Ph.D)    کیانی, وحید    2014-10-15
12    فشرده سازی تصاویر گستره در فضای بسته با رویکرد بازنمایی چندمقیاسه مبتنی بر تجرید هندسی سطوح    دکتری (Ph.D)    آقائی بناد کوکی, مهدی    2014-10-16
13    تلفیق داده های سخت/نرم برای ردگیری اهداف مانور کننده با استفاده از فیلتر PHD    دکتری (Ph.D)    صدوقی یزدی, مهری    2015-01-18
14    حسگری فشرده ویدئو بر پایه نمایش تنک با استفاده همزمان از دو لغت نامه    کارشناسی ارشد    توانا, علی    2015-06-14
15    بخش‌بندی پوشش‌گیاهی، سایه، جاده و ساختمان در تصاویر هوایی و ماهواره‌ای با تفکیک مکانی بالا مبتنی بر مدل‌های فرم‌پذیر    کارشناسی ارشد    مزروعی, مرجان    2015-06-21
16    فشرده سازی تصاویر رنگی شبکیه با استفاده از روش بازنمایی تنک    کارشناسی ارشد    صنعتی, شیرین    2015-10-11
17    حذف نویز برچسب مبتنی بر تلفیق بیزی    کارشناسی ارشد    باقرزاده, پارسا    2016-02-08
18    پنهان سازی اطلاعات: ارائه دو روش نشانه گذاری کارا جهت تشخیص و بازیابی ناحیه دستکاری در تصاویر رقمی رنگی و خاکستری    کارشناسی ارشد    بلوریان حقیقی, بهروز    2016-08-30
19    خوشه‏ بندی جهت حاشیه نویسی تصاویر با استفاده از اطلاعات مکانی    کارشناسی ارشد    ضمیری, مونا    2016-09-06
20    پیش‌بینی کوتاه‌مدت برخط سرعت ترافیک با استفاده از یک شبکه عصبی شعایی پایه فازی نوع دو بازه‌ای با واحد هموارساز فیلتر کالمن و کنترلر فازی    کارشناسی ارشد    عنبری, فاطمه    2016-09-18
21    روشی مبتنی بر کم ترین مربعات مقاوم به نویز برای تخمین موقعیت هدف بر اساس TDOA    کارشناسی ارشد    الاسدی, احمدولید عبد الحمید    2017-03-05
22    شناسایی و تشخیص علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از نقشه برجستگی    کارشناسی ارشد    المحمداوی, علی جبر بدن    2017-03-05
23    موقعیت یابى بهینه ی دوربین با استفاده از الگوریتم سینوس-کسینوس    کارشناسی ارشد    فتلاوی, احمد    2017-09-03
24    شناسایی فعالیت های انسانی در ویدئو با استفاده از نقشه برجستگی    کارشناسی ارشد    عادلی مسبب, ویدا    2017-09-03
25    تشخیص جعل کپی- انتقال با استفاده از میدان تصادفی مارکوفی    کارشناسی ارشد    الهامی نیا, بهناز    2017-09-12
© 2011Dr. Abedin Vahedian Mazloum Home page | Design by الهام علومی