1. طیبه رجب زاده , عابدین واحدیان مظلوم , حمیدرضا پوررضا , استخراج و بازیابی عمق اشیا متحرک در صحنه با استفاده از میزان تاری دیفکوس , کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۳
  2. هما فکور , عابدین واحدیان مظلوم , حمیدرضا پوررضا , کالیبراسیون دوربین در زمین فوتبال با استفاده از الگوریتم Simulated Anealing , کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۲
  3. محمدمهدی سالخورده حقیقی , عابدین واحدیان مظلوم , هادی صدوقی یزدی , روشی جدید بر مبنای SVDD و DT برای تلفیق طبقه بندها , پانزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
  4. عابدین واحدیان مظلوم , آموزش شهروندی: دورنمائی به یادگیری غیررسمی دیجیتالی , اولین همایش بین المللی یادگیری غیر رسمی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۷
  5. عابدین واحدیان مظلوم , توسعه آموزش همگانی در ر سانه دیجیتال شهروندی , سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹/۰۶
  6. عابدین واحدیان مظلوم , مهدی گارگر , جایگاه ساختمانهای هوشمند در شهر الکترونیک , سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹/۰۶
  7. عابدین واحدیان مظلوم , نوآوری، میثاق همکاری دولت با موسسات دانش گرا , هفتمین کنگره سراسری همکاریهای دولت ، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹/۰۹